Betonárka, Stavebné práce, Betonárska oceľ a siete, Nákladná doprava, Stavebné mechanizmy

NAŠA PONUKA

VÝROBA A SPRACOVANIE BETÓNU

BETONÁRSKE PRÁCE

Vyrábame a dodávame široký sortiment certifikovaných betónových zmesí v rôznych frakciách v najvyššej kvalite.

BETONÁRSKA OCEĽ A SIETE

ARMOVACIE PRÁCE

Predaj a dodávka betonárskej ocele a sietí s rôznymi priemermi; ohýbanie, výroba a montáž stavebnej ocele a armatúr.

ŠTRK, PIESOK A KAMENIVO

Predaj a dovoz štrku a drveného kameniva vo frakciách od 0/4 do 32/63; žltý a kopaný piesok.

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ A

BÚRACIE PRÁCE

Vykonávame zemné, výkopové a búracie práce, zhutnenie a úpravu terénu vlastnou stavebnou technikou.

NÁKLADNÁ DOPRAVA A

MECHANIZÁCIA

Pre prevoz sypkých materiálov disponujeme vlastnou nákladnou dopravou a mechanizmami potrebnými pre stavebnú činnosť.

ŽERIAVNICKÉ PRÁCE

Ponúkame žeriavnické práce a prenájom autožeriavov so skúsenou a odbornou obsluhou.

PRENÁJOM A MONTÁŽ

DEBNENIA

Predaj, prenájom a montáž stenového a stropného debnenia pre Vašu stavbu.

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU A ČERSTVÉHO BETÓNU

Odvoz stavebného odpadu zabezpečujeme vlastnými veľkokapacitnými nákladnými autami a návesmi. Späťdovezený nespotrebovaný čerstvý betón recyklujeme na vlastnej recyklačke.

ONYX s.r.o.