Betonárka, Stavebné práce, Betonárska oceľ a siete, Nákladná doprava, Stavebné mechanizmy